Folk der omtaler dig på nettet, men uden at linke til dig, er de nemmeste links at få. Her viser jeg dig hvordan jeg skaffede et godt redaktionelt link på 5 minutter ved at overvåge omtale af vores website ExchangeMyCoins.com.

3 gode værktøjer til at overvåge omtale af dit brand

Jeg bruger tre værktøjer til at overvåge omtale. De crawler nettet, ligesom Google gør, og sender mig en mail, når de finder et nyt sted hvor vi er nævnt:

Jeg bruger alle tre fordi de sjældent finder de samme ting. Og selvom de gør, så bliver omtalen fanget hurtigere med tre robotter på sagen :)

Jeg har kørt det siden marts 2015 og det er meget forskelligt hvor mange gange de har fundet omtale af os:

  • Mention.com: 54 gange
  • Talkwalker.com: 5 gange
  • Google Alerts: 37 gange

Så selvom Talkwalker.com ikke finder meget, så finder den stadig nogle ting, som de andre to ikke finder. Så brug gerne alle tre – de er gratis.

Omtale uden link

Når nogen har omtalt os, men uden at linke til os, er det det nemmeste link at få. Langt de fleste har bare glemt at gøre linket klikbart, så de tager det kun som en service at man kontakter dem. En dag fik jeg denne mail med omtale af vores website:

mention.com omtale af exchangemycoins.com

Alert mail fra Mention.com

En blog har skrevet om os, men endnu ikke prøvet vores service. Bloggen har lavet et nofollow link til vores site. Jeg skriver en kommentar på bloggen, hvor jeg takker for interessen for vores service og spørger om han vil prøve den gratis, så han kan lave en anmeldelse af vores website. Jeg overfører 4000 dogecoins (cirka 5 kroner) til ham og dagen efter kommer der en anmeldelse på bloggen. Dog uden link, så jeg spørger pænt om han vil tilføje et link til vores website og så fik vi et redaktionelt dofollow link til vores website. Med kun 5 minutters arbejde og 5 kroner i omkostning. Det er en god forretning!

Bare spørg!

En anden gang fik vi omtale i en artikel, men uden link. Jeg fandt frem til forfatterens personlige Twitter konto og skrev denne besked til ham.

Lidt tid efter var der svar tilbage og et link i artiklen fra et DA 41 site.

Brug det på din webshop eller SaaS

Har du en webshop med spændende produkter som skaber omtale, men ingen links? Så send et produkt, så de kan prøve det. Har du en nyskabende SaaS, så giv en gratis måned, så bloggere kan afprøve og anmelde det. Uanset hvilken omtale du får, så prøv at spørg om de vil tilføje et link. Folk der allerede omtaler dit brand er de nemmeste links du kan få!

Har du selv prøvet teknikken? Fik du nogle links? Kender du andre værktøjer til at overvåge omtale af dig? Del med os i kommentarerne.